Hänsel und Gretel

Rödluvan på tyska (Rotkäppschen)

Rund um das Jahr

Tyska – Vad är klockan?