Fysik på Gröna Lund

NTA-utbildning

Alfasönderfall

Betasönderfall gammastrålning

Lättare till tyngre grundämne

Vätefusion till helium

Åldersbestämning med U238

Mata Ormis

Kokosboll i vakuumpump

Gröna lund – Fysik

Neutrinos på sydpolen

En Växtfilm

Knopar i skogen

Kroppen vi lever i

Plasma, en ljus idé

Pip och Kvitter – Björktrast

Pip och Kvitter – Koltrast

Pip och Kvitter – Ringduva

NO – Fysik på Gröna Lund

Gösses Science Lab – Julspecial