Taluppfattning och tals användning

Addition – Algoritm

Uppställning – Multiplikation

Kvadrattal

Uppställning Subtraktion

Bråk

Läxhjälp – Täljare och nämnare

Läxhjälp – Blandad form

Läxhjälp – Hur stor är delen?

Addition – subtraktion med bråk

Decimaler

Procent

Läxhjälp 1 – multiplikation

9:ans tabell

2:ans tabell

4:ans tabell

7:ans tabell

5:ans tabell

6:ans tabell