Vinklar – Matilda förklarar

Längd, volym och vikt

Olika trianglar

Vinkelsumma

Olika fyrhörningar

Rita i skala

Parallellogram

PI – 3,14

Cirklar

Hastighet

Enhetsomvandling – area

Cirklar, area, omkrets

Area, omkrets, fyrhörning

Area – Triangel Del 2

Area – Triangel Del 1

Förstoring

Förminskning

Olika kvadrater

Areor på annat

Area = yta del 2